Aplicacions Audiovisuals
CAT | ESP

Projecte de tractament acústic


Condicionament acústic


Preparem el projecte per al correcte condicionament i tractament acústic de l'espai.
Utilització del software EASE per a les respectives simulacions i prediccions de l'afectació del so.

Projecte integral


Apart d'elaborar el projecte també subministrem tot el material per a la instal·lació, així ens assegurem que els panells acústics triats són la millor opció per cada cas i aconseguim un altissim rendiment.